Biotehnički fakultet

Termin II kolokvijuma
Drugi kolokvijum iz predmeta Genetički resursi u stočarstvu održaće se 18.05. u 10h u sali A5. 

Broj posjeta : 26