Rektorat, 01.01.2017

IV saziv Upravnog odbora Univerziteta Crne GorePredsjednik

Prof. dr Duško Bjelica, predstavnik akademskog osoblja sa akademskim zvanjem

Članovi:
1. Prof. dr Gordana Paović-Jeknić, predstavnica akademskog osoblja sa akademskim zvanjem
2. Prof. mr Miran Begić, predstavnik akademskog osoblja sa akademskim zvanjem
3. Doc. dr Tatjana Dlabač ,predstavnica akademskog osoblja sa akademskim zvanjem
4. Dr Aleksandar Joksimović, predstavnik osoblja sa naučnim zvanjem
5. Nataša Pešić, predstavnica osnivača
6. Goran Jovetić, predstavnik osnivača
7. Dr Milanko Damjanović, predstavnik osnivača
8. Mubera Kurpejović, predstavnica osnivača
9. Vladan Joković, predstavnik osnivača
10. Dr Miljan Gogić, predstavnik saradnika
11. Desanka Radojičić, predstavnica stručnogi neakademskog osoblja
12. Milena Šekularac, predstavnica studenata
13. Amar Rastoder, predstavnik studenata
14. Vasilije Ivanović, predstavnik studenata