Rektorat, 01.01.2017

IV saziv Upravnog odbora Univerziteta Crne GorePredsjednik

Prof. dr Duško Bjelica, predstavnik akademskog osoblja sa akademskim zvanjem

Potpredsjednik

Prof. mr Miran Begić, predstavnik akademskog osoblja sa akademskim zvanjem

Članovi:
1. Prof. dr Gordana Paović-Jeknić, predstavnica akademskog osoblja sa akademskim zvanjem
2. Doc. dr Tatjana Dlabač ,predstavnica akademskog osoblja sa akademskim zvanjem
3. Dr Mirko Đurović, predstavnik akademskog osoblja sa akademskim zvanjem 
4. Nataša Pešić, predstavnica osnivača
5. Mr Goran Jovetić, predstavnik osnivača
6. Doc. dr Milanko Damjanović, predstavnik osnivača
7. Mubera Kurpejović, predstavnica osnivača
8. Vladan Joković, predstavnik osnivača
9. Dr Miljan Gogić, predstavnik saradnika
10. Desanka Radojičić, predstavnica stručnog i neakademskog osoblja
11. Milena Šekularac, predstavnica studenata
12. Amar Rastoder, predstavnik studenata
13. Vasilije Ivanović, predstavnik studenata