Rektorat, 15.01.2019

Rad suda časti u 2018. godiniSud časti je u 2018. imao 14 predmeta, od kojih je sedam preuzeto od prethodnog saziva Suda, a sedam je novih. Od toga, riješeno je 12 predmeta, dok su dva predmeta u proceduri donošenja odluke.