Mašinski fakultet

Rezultati polaganja I kolovijuma - popravni rok
Rezultat polaganja I kolokvijuma - popravni rok, održanog 23.04.2021. godine:

- Bajović Sreten, 9/20 - 11,9 poena (položio).

Broj posjeta : 71