Mašinski fakultet, 23.01.2020

PLC - datumi polaganja kolokvijuma, dogovorPodsjećaju se studenti da se, prema dogovoru tokom semestra, drugi kolokvijum iz predmeta PLC održava prema zvaničnom rasporedu polaganja ispita. To znači sledeće:

II kolokvijum - prvi termin, 24.01.2020. u 8h, Laboratorija za mehatroniku

II kolokvijum - popravni rok, 31.01.2020. u 8h, Laboratorija za mehatroniku.

S obzirom da se studenti nisu dogovorili za termin popravnog I kolokvijuma, kako je bilo dogovoreno, određeno je da se održi 03.02.2020. u 10h u Laboratoriji za mehatroniku.

S obzirom da do sada niko od studenata nije predao domaće zadatke, rok za predaju domaćih se odlaže za 02.02.2020. Domaće zadatke treba poslati mejlom. Odbrana domaćih je 03.02.2020. u 12:30h u kabinetu nastavnika. 

Broj posjeta : 165