Biotehnički fakultet

Nova objava - 04.11.2020 08:36
Kolokvijum I odrzace se u srijedu, 04.11.2020. sa pocetkom u 9h.

Popravni kolokvijuma I odrzace se u srijedu, 11.11.2020. sa pocetkom u 9h.

Sa predmeta

Broj posjeta : 65