Elektrotehnički fakultet, 02.09.2018

Termin polaganja kolokvijuma i/ili ispita u septembarskom rokuPolaganje kolokvijuma i/ili zavrsnog ispita u drugom terminu ce se odrzati u srijedu, 05.09.2018 u sali 204 sa pocetkom u 08.00h.

Studenti su duzni da kod sebe imaju identifikacioni dokument (indeks ili licnu kartu). U suprotnom im nece biti dozvoljeno polaganje.

Napomena: Svi studenti bez obzira koji dio ispita rade treba da dodju u 08.00h u salu 204.