Elektrotehnički fakultet

Računske vježbe - 16.02.2021. godine
Računske vježbe iz predmeta Signali i sistemi izvodiće se prema važećem rasporedu časova, nakon predavanja. Linkovi za pristup su, kao i u slučaju predavanja, dostupni preko ETF-OL platforme: https://bp.etf.ac.me/ol

U utorak, 16. februara 2021. godine vježbe će se održati isključivo online.

Broj posjeta : 244