Elektrotehnički fakultet, 26.04.2020

ObavještenjePoslednji materijal iz Optičkih komunikacija biće objavljen 11.05.2020. Predispitne aktivnosti će se obaviti nakon prestanka privremenih mjera, u prostorijama Fakulteta. Kolokvijum će obuhvatiti gradivo zaključno sa poglavljem: "Kablovi sa optičkim vlaknima". 

Broj posjeta : 140