Biotehnički fakultet, 09.06.2020

Nova objava - 09.06.2020 20:16Poštovani, došlo je do promjene termina za polaganja popravnog ispita!!!
Termini za polaganje Završnog ispita i Popravnog ispita iz predmeta Mljekarstvo - smjer Animalna proizvodnja su:
- završni:   16.06.2020. u 9:45-11:00, sala A5 ili 311
- popravni: 06.07.2020. u 9:45-11:00, sala 311

Broj posjeta : 106