Mašinski fakultet, 21.01.2019

INDUSTRIJSKA PNEUMATIKA-odbrana domaćih zadatakaTermini za odbranu domaćih zadataka iz INDUSTRIJSKE PNEUMATIKE:

- utorak, 22.01.2019., 11-12h

- četvrtak, 24.01.2019., 10-11h.

Skreće se pažnja da se bodovi dobijaju samo ako su zadaci tačno urađeni i ako se pokaže znanje u vezi sa zadatkom.

Predmetni nastavnik:

M.M.Markuš