Mašinski fakultet

Rezultati polaganja I kolovijuma - popravni rok
Rezultat polaganja I kolokvijuma - popravni rok, održanog 23.04.2021. godine:

- Šupić Ivan, 15/17 - 10,6 poena (položio)

- Gazdić MIlan, 32/17 - 10 poena (položio).

Broj posjeta : 100