Biotehnički fakultet

Nova objava - 09.04.2021 16:05
Rezultati  Ipopravnog kolokvijuma max br bod. 15

  1. Danilo Konatar     9,5
  2. Erna Kolić             12
  3. Marina Bošković   11
  4. Alida Čokrlija        11
  5. Idrizović Kenan       9
  6. Irma Mahmutović   12
Broj posjeta : 67