Biotehnički fakultet

Rezultati II kol.
 1. Čokrlija Alida                   12     max.br.bod.15
 2. Idrizović   Kenan              10
 3. Kolić Erna                        13
 4. Korać Nebojša                14
 5. Medojević       Miloš          8   
 6. Redzović         Dzemil       10
 7. Mahmutović     Irma        11
 8. Bošković          Marina    11
 9. Tomović          Tijana      14
 10. Marković       Obrad        13
 11. Gojačanin       Dijana      13.5
 12. Pilica                Armina    12.5
 13. Latić                  Nermina      5
Broj posjeta : 55