Biotehnički fakultet, 18.06.2020

Rezultati kolokvijuma IIU prilogu su rezultati kolokvijuma II. 

Popravni kolokvijuma II će biti održan 23.06. u 8h30.

 

Predmetni nastavnik,

Dr Ranko Prenkić 

Dokumenti

Broj posjeta : 140