Biotehnički fakultet

Termini za I kolokvijum
Poštovane koelege,

Prvi kolokvijum iz nastavnog predmeta Specijalno ratarstvo (Ratarstvo - stari program) održaće se 5. aprila u 16:00 časova u sali 211

Broj posjeta : 37