Biotehnički fakultet, 25.11.2020

Termin I kolokvijumaZbog poštovanja preporuka o organizovanju nastave i predispitnih obaveza, redovni prvi kolokvijum iz predmeta Konjarstvo obaviće se u utorak, 8.12.2020. u 12h, sala 311. 

Broj posjeta : 71