Elektrotehnički fakultet, 05.04.2019

Termin kolokvijumaKolokvijum će se održati u utorak, 9. aprila, u sali 106.

Studenti sa indeksom od 2018.godine počinju sa radom u 8 časova.

Studenti sa indeksom starijim od 2018.godine počinju sa radom u 10 časova.

Studenti su dužni da na kolokvijumu sa sobom imaju zvaničan identifikacioni dokument (ličnu kartu ili indeks)