Biotehnički fakultet

Polaganje testa
Polaganje testa će se održati u srijedu 19.05. u sali 319. I grupa od 10 30 - 11 30. a druga od 11 30 13 30.

Dr Miroslav Čizmović

Broj posjeta : 33