Biotehnički fakultet

Termin popavnog I kolokvijuma
U srijedu u 12 casova 14. 04. 2021. g. odrzce se popravni I kolokvijum.

 

Sa predmeta

Broj posjeta : 27