Biotehnički fakultet

Rezultati završnog ispita
Rezultati završnog ispita iz predmeta Bolesti voćaka održanog 04.06.2021. godine

Prezime i ime

Broj bodova

Radičević Marjana

36,5

Zaimović Damir

11,0

Račić Miloš

13,3

Brakočević Bojana

29,8

Balšić Miloš

1,0

Došljak Dmitar

0,0

Merdović Nađa

6,5

Kolić Dino

0,0

Mrdak Stojana

5,5

 

 

Gojačanin Aleksandra

17,4

 

Broj posjeta : 57