Biotehnički fakultet, 22.06.2020

Rezultati kolokvijuma IIU prilogu su rezultati kolokvijuma II. 

Popravni drugog kolokvijuma biće održan 25.06. u 8h30. 

 

Predmetni nastavnik, 

Dr Ranko Prenkić 

Dokumenti

Broj posjeta : 78