Biotehnički fakultet, 12.11.2020

Termini za prvi kolokvijumTermini održavanja kolokvijuma I:

- 17. 11.2020. u 11h30, predavaonica P2 (pismeno)

-Popravni kolokvijuma I: 24.11.2020. u 11h30, predavaonica P2 (usmeno)

 

Predmetni nastavnik,

Dr Ranko Prenkić 

Broj posjeta : 65