Realizovana posjeta Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje dopune licence za rad za master akademski interdisciplinarni studijski program na engleskom jeziku - MEP&M
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U srijedu, 28. februara 2024. godine, Pomorski fakultet Kotor je posjetila Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje dopune licence za rad za master akademski interdisciplinarni studijski program na engleskom jeziku - MEP&M ispred Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Vlade Crne Gore.

U sklopu međunarodnog Erasmus+ projekta “Razvoj regionalnog zajedničkog master programa za zaštitu i upravljanje morskom sredinom” (Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management - MEP&M), radni tim sa Pomorskog fakulteta Kotor zajedno sa kolegama iz Instituta za biologiju mora (uključujući i partnerske univerzitete iz Albanije) je u prethodnom periodu radio na pripremi dokumentacije, nastavnih i tehničkih resursa neophodnih za realizaciju nastavnog procesa na novom master programu koji bi trebalo da upiše svoje prve kandidate u junu/julu 2024. godine. Ovom prilikom je Komisija obišla Fakultet i Institut i bliže se upoznala sa opremom koja će se koristiti u nastavi, mogućnostima kombinovanog praćenja iste primjenom sofisticiranog sistema za upravljanje učenjem (eng. Learning Management System) instaliranom na partnerskim univerzitetima iz Albanije i Crne Gore, i to: Univerzitetu “Aleksander Moisiju” iz Drača, Univerzitetu “Ismail Ćemali” iz Valone i Univerzitetu Crne Gore. Uz korisne preporuke i zaključke, završena je još jedna etapa aktivnosti u procesu utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje dopune licence za rad za master akademski interdisciplinarni studijski program na engleskom jeziku - MEP&M.

Više informacija o interdisciplinarnom programu na engleskom jeziku možete pročitati na LINK-u. Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.