Rektorat

Zašto odabrati Prirodno-matematički fakultet?
Prirodno-matematički fakultet je vodeći naučni, obrazovni i istraživački centar u Crnoj Gori. Riječ je o najvećoj naučno-nastavnoj ustanovi u oblasti prirodnih, matematičkih i kompjuterskih nauka, koja objedinjuje nauke u čijem sastavu se nalaze studijski programi za matematiku, matematiku i računarske nauke, fiziku, biologiju, računarstvo i informacione tehnologije.

Studijski programi su zasnovani na istraživanju i najnovijim naučnim saznanjima, a akademsko osoblje su većinom naučnici i istraživači svjetskog renomea koji svojim radom stavljaju fakultet u sam vrh istraživačke izvrsnosti. Među najvećim vrijednostima ovog fakulteta svakako su i kvalitetni i motivisani studenti koji svojim znanjem i vještinama mogu biti nosioci društvenog razvoja ne samo u Crnoj Gori već i šire.

Fakultet ima intenzivnu saradnju i komunikaciju sa evropskim i svjetskim istraživačkim centrima težeći da bude dio svjetske istraživačke mreže. Naučnoistraživačka saradnja sa CERN-om, te renomiranim laboratorijama kakve su EMBL i EMBO otvaraju široki spektar mogućnosti za mlade istraživače i studente da se aktivno uključe u međunarodne projekte.

Studijski programi

Osnovne studije:

 • Matematika
  • Izborni modul: Teorijska matematika
  • Izborni modul: Matematika i primjena
 • Matematika i računarske nauke
  • Izborni modul: Matematika
  • Izborni modul: Računarstvo
 • Računarske nauke
  • Izborni modul: Softverski sistemi
  • Izborni modul: Analiza i reprezentacija podataka
 • Fizika
  • Izborni modul: Teorijska fizika
  • Izborni modul: Fizika i primjene
 • Biologija
  • Izborni modul: Ekologija
  • Izborni modul: Eksperimentalna biologija
 • Primijenjeni studijski program:
  • Računarstvo i informacione tehnologije
  • Izborni modul: Softverski sistemi
  • Izborni modul: Analiza i vizuelizacija podataka

 Master akademske studije:

 • Matematika
 • Matematika i računarske nauke
 • Računarske
 • Fizika
 • Biologija

Master primijenjene studije:

 • Računarstvo i informacione tehnologije

Doktorske studije:

 • Matematika
 • Fizika
 • Biologija
 • Računarske nauke

Koje škole imaju prohodnost za upis?

Gimnazija, elektrotehnička, mašinska, građevinska, geodetska, saobraćajna, šumarska, ekološko-rudarska, metalurška, ekonomska, hemijska, poljoprivredna, medicinska, pomorska, tekstilno-kožarska, turistička, trgovinska, ugostiteljska i arhitektonska škola.

Za studijski program Računarstvo i informacione tehnologije gimnazija i sve srednje stručne škole.

Da li je potrebno polagati prijemni ispit za upis za studijske programe fakulteta?

Za upis na ovaj fakultet nije potreban prijemni ispit. Kada je riječ o proceduri upisa, kao i sistemu rangiranja prijavljenih kandidata,  to je definisano Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore

U kojim institucijama se obavlja praksa na ovom fakultetu?

U različitim IT-kompanijama, osnovnim školama i gimnazijama, Centar za ekotoksikološka ispitivanja, Tehnopolis.

Šta poslije završetka studija?

Na PMF-u se podstiče razvoj vještine pristupanja i rješavanja problema, tako da svršeni student ovog fakulteta osim što dobije kvalitetno obrazovanje u struci koju izabere, naučen je da analitički pristupi problemu i da ga riješi. Zato studenti PMF-a nisu samo cijenjeni kao stručnjaci u svojem uskom području rada, nego i u raznim strukama koje naizgled nemaju veze s onim što se studiralo. Struke za koje se student obrazuju na PMF-u pripadaju tzv. STEM području (engl. Science, Technology, Engineering and Mathematics), a navedeno ne poznaje državne granice.  

Gdje se u Crnoj Gori može zaposliti svršeni student Prirodno-matematičkog fakulteta?

Prirodno-matematički fakultet otvoren je za mlade ljude koji žele da steknu obrazovanje koje će im omogućiti da se profesionalno posvete nauci i pedagoškom radu u oblasti matematike i računarskih nauka, fizike, biologije. Uz znanje stečeno na programima Matematika ili Matematika i računarske nauke, otvara im se mogućnost za rad i u bankama, osiguravajućim kućama i programerskim firmama. Studijski program Biologija pruža obrazovanje kompetentnog biološkog kadra kako za rad u školama tako i za rad u naučnoistraživačkim institutima, biološkim i bio-medicinskim laboratorijama, prirodnjačkim muzejima, nacionalnim parkovima, agencijama, organima državne uprave, NVO-ima, poljoprivredi, industriji...

Po završetku studija studenti su, zahvaljujući kompetencijama i vještinama koje se stekli na Fakultetu, osposobljeni za rad u srednjim i osnovnim školama, naučnoistraživačkim institutima, stručnim laboratorijama u državnim službama, softverskim kompanijama i institucijama u finansijskom i IT-sektoru. Studenti koji završe ovaj fakultet mogu raditi i kao sudski vještaci i/ili forenzičari, te u raznim zavodima, institutima, agencijama.

Osoblje fakulteta

Šta drugi kažu o upisu na fakultet?

Dekan PMF-a budućim studentima: Naporan rad nije recept samo za uspjeh na studijama - naporan rad je recept za uspjeh u životu

Luka Velašević najbolji student PMF-a za studijsku 2021/22 godinu

Kontakt

Bulevar Džordža Vašingtona bb
81000 Podgorica
T: +382 20 245 204
+382 20 244 608
E: pmf@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/pmf

 

Broj posjeta : 616

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.