Uskoro otvaranje poziva za MSCA postdoktorske stipendije: šest korisnih savjeta za uspješnu pripremu prijave
Uskoro otvaranje poziva za <span class="CyrLatIgnore">MSCA</span> postdoktorske stipendije: šest korisnih savjeta za uspješnu pripremu prijave

MSCA postdoktorske stipendije podržavaju istraživače iz svih naučnih oblasti koji imaju doktorat i namjeravaju da svoje istraživačke aktivnosti sprovedu u inostranstvu. Namijenjene su izuzetnim postdoktorskim istraživačima i pružaju im priliku za rad na sopstvenim projektima, uz obuku i superviziju, a nesumnjivo doprinose unaprjeđenju karijere i sticanju vještina.

Ove prestižne stipendije odskočna su daska u karijerama istraživača jer im omogućavaju da ojačaju istraživačku saradnju sa vodećim naučnim timovima i ličnostima širom svijeta.

Poziv za podnošenje prijava za MSCA postdoktorske stipendije 2023 biće otvoren od 12. aprila do 13. septembra 2023. godine. Ukoliko razmišljate da se prijavite za MSCA postdoktorske stipendije, smjernice date u nastavku mogu biti od koristi za pronalaženje organizacije domaćina i pripremu uspješnog istraživačkog prijedloga.

 

Korak 1: Upoznajte se sa načinom finansiranja

Pogledajte stranicu Postdoktorske stipendije i ključne resurse za uvod u karakteristike i mogućnosti šeme.

Konsultujte MSCA program rada i anekse za sve detalje o uslovima poziva.

Korak 2: Uvjerite se u mogućnost prijavljivanja

MSCA postdoktorske stipendije su otvorene za postdoktorske istraživače iz cijelog svijeta, sa najviše 8 godina istraživačkog iskustva nakon doktorata. Postoje i neki izuzeci i posebni uslovi, npr. za Globalne postdoktorske stipendije. Kandidati će takođe moraju pridržavati pravila mobilnosti MSCA.

Pogledajte sljedeće uputstva kako biste provjerili da li ispunjavate tražene uslove:

Ukoliko još uvijek niste sigurni da li ispunjavate uslove, MSCA nacionalne kontakt osobe mogu vam pomoći da prođete kroz kriterijume i, u nekim slučajevima, izvršite provjeru vaše prijave prije podnošenja.

Korak 3: Pronađite organizaciju domaćina i supervizora

Organizacije iz svih socioekonomskih sektora u bilo kojoj zemlji mogu ugostiti MSCA postdoktorskog stipendistu. Uslovi se razlikuju za one sa sjedištem u trećim zemljama koje nisu povezane sa programom Horizont Evropa (pogledajte posebne uslove u MSCA radnom programu i listu zemalja koje učestvuju u programu Horizont Evropa.

Ukoliko još uvijek nemate na umu organizaciju domaćina ili tražite premještaj, neki od dostupnih načina za pretragu mogu biti od koristi:

Ako tražite domaćina van akademskog sektora ili tražite savjet za istraživačko-poslovnu saradnju, obratite se kontakt osobama Evropske mreže preduzeća.

Korak 4: Počnite da pravite svoju prijavu

Da biste napravili uspješnu prijavu, neophodno je da radite zajedno sa svojim budućim supervizorom i da se pridržavate traženih kriterijuma.

Evo nekoliko korisnih usmjerenja za sastavljanje prijave i razumijevanje načina ocjenjivanja:

Takođe, korisno je prisustvovati namjenskim vebinarima i praktičnim radionicama koje imaju za cilj da pomognu zainteresovanim kandidatima da pripreme svoje prijave. MSCA nacionalne kontakt osobe i  Euraxess Worldvide redovno organizuju vebinare, a Vaša buduća organizacija domaćin takođe može imati namjensku obuku.

Programski vodič Horizont Evropa nudi više smjernica o specifičnim aspektima koji se vrednuju prema kriterijumima za dodjelu, kao što su:

  • rodna dimenzija (str. 14-18)
  • širenje i korišćenje istraživanja (str. 29-36)
  • Otvorena nauka (str. 37-53)

Takođe možete gledati video zapise o brifingu evaluatora, o tome kako da procijenite predloge Open Science in Horizon Europe.

Korak 5: Provjerite svoju aplikaciju kod stručnjaka

Vaš supervizor i vaša organizacija domaćin su vaše prve kontakt tačke, ali ako želite da dobijete povratne informacije o svom projektu i dobijete savjete od bivših kandidata i stručnjaka, takođe možete kontaktirati:

  • MSCA nacionalnu kontakt osobu u zemlji Vaše institutcije domaćina;
  • Udruženje Alumni Marie Curie ima aktivnu mrežu bivših nagrađenih stipendista koji su spremni da Vam pomognu u izradi Vašeg projektnog prijedloga. Udruženje takođe organizuje redovne obuke za buduće kandidate;
  • neke organizacije domaćini takođe mogu imati resurse za verifikaciju vaše prijave.

Korak 6: Pošaljite prijavu

Poziv za podnošenje prijava za postdoktorske stipendije 2023. biće otvoren 12. aprila i zatvara se 13. septembra 2023. godine.

Tokom ovog perioda, svoju prijavu možete pripremiti i predati na stranici poziva na Portalu mogućnosti finansiranja i tendera.

MSCA nacionalna kontakt osoba za Crnu Goru je mr Filip Petrović, saradnik za upravljanje projektima na Univerzitetu Crne Gore, email. fpetrovic@ucg.ac.me.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.