HEInnovate upitnik za procjenu inovacionog i preduzetničkog potencijala Univerziteta Crne Gore
<span class="CyrLatIgnore">HEInnovate</span>  upitnik za procjenu inovacionog i preduzetničkog potencijala Univerziteta Crne Gore

Potencijal inovacija i preduzetništva da se pokrenu pozitivne promjene i transformiše svakodnenica je neizmjeran. Da bismo unaprijedili posvećenost Univerziteta Crne Gore da istraje u ovoj viziji, pozivamo vas da učestvujete u jednoj uzbudljivoj aktivnosti.

Alat za samoocjenjivanje HEInnovate predstavlja dinamičnu platformu koja omogućava da date doprinos oblikovanju budućnosti inovacija i preduzetništva u okviru našeg univerziteta. Vaši uvidi i povratne informacije su od neprocjenjive vrijednosti jer pomažu unapređenju pristupa u podsticanju inovacija, preduzetništva i kreativnosti unutar naše institucije.

Šta je HEInnovate - alat za samoocjenjivanje dizajniran da procijeni i unaprijedi kulturu preduzetništva i inovacija u institucijama visokog obrazovanja. Vaše učešće igra ključnu ulogu u vođenju pravca budućih inicijativa univerziteta.

Kako možete doprinijeti - Veoma jednostavno! Posvetivši nekoliko minuta da završite samoprocjenu HEInnovate (otprilike 20-30 minuta), dajete vrijedan doprinos o trenutnom stanju inovacija i preduzetništva na našem univerzitetu. Vaše povratne informacije će nam pomoći da identifikujemo prednosti, oblasti za poboljšanje i mogućnosti za rast.

Zašto bi trebalo da učestvujete - Vaš doprinos direktno utiče na razvoj naših programa za inovacije i preduzetništvo. Dijeleći svoja razmišljanja, pomažete nam da stvorimo življe i dinamičnije okruženje za učenje.

Molimo vas da posjetite HEInnovate alat za samoocenjivanje: Univerzitet Crne Gore (UCG) i popunite anketu do 14. septembra.

Kliknite na „Započni procjenu“.

Pratite jednostavna uputstva na ekranu da biste završili procjenu. Molimo vas da tumačite skalu ocjenjivanja na sljedeći način:

  • 1: Nema značaja – Izjava nije relevantna za trenutnu situaciju na našem univerzitetu;
  • 2: Loše, ali nije potrebna akcija - Izjava je ocijenjena kao loša, ali nije potrebna hitna akcija;
  • 3: Loše i potrebne su relevantne radnje - Izjava je ocijenjena kao loša, a relevantne akcije su potrebne za poboljšanje;
  • 4: Dobro, ali nije potrebna akcija – Izjava je ocijenjena kao dobra i nije potrebna hitna akcija;
  • 5: Dobro, i još uvek vrijedi daljeg truda - Izjava je ocijenjena kao dobra, a dalji napori mogu da pojačaju njen pozitivan uticaj.

Vaše učešće je ključno jer samo zajedno možemo pokrenuti pozitivne promjene i oblikovati budućnost inovacija i preduzetništva na Univerzitetu Crne Gore.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.