Održan godišnji sastanak Upravljačkog odbora projekta AL4LIFE
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici je 26. i 27. marta održan godišnji sastanak Upravljačkog odbora međunarodnog projekta AL4LIFE („Western Balkan entrepreneurial university alliances – keeping in touch for lifelong relations”), koji čine predstavnici svih ustanova koje učestvuju u projektu – Univerziteta Crne Gore kao koordinatorske ustanove, Univerziteta u Mitrovici, Međunarodnog poslovnog koledža u Mitrovici, Univerziteta Donja Gorica, Univerziteta u Bolonji, Autonomnog univerziteta u Madridu i Univerziteta u Ljubljani. Realizacija projekta je počela 01.03.2023. godine, u okviru Erasmus+ programa izgradnje kapaciteta u visikom obrazovanju, a vrijeme trajanja projekta je 3 godine.

Generalni cilj projekta je formiranje i institucionalizacija struktura alumnista na partnerskim ustanovama sa Zapadnog Balkana, uključivanje alumnista u nastavni, mentorski i istraživački proces, kao i u jačanje veza ovih visokoškolskih ustanova sa privredom. Angažovanjem alumnista unaprijediće se studijski programi i nastavne metode, prije svega kroz jačanje segmenta praktične obuke i preduzetništva, a uz saradnju sa Kancelarijama za razvoj karijere i cjeloživotno učenje, tj. sa Karijernim centrima, sprovodiće se i aktivnosti na jačanju profesionalnih i ličnih vještina studenata, sve u cilju boljeg usklađivanja sa potrebama tržišta rada tj. bolje zapošljivosti diplomiranih studenata. Projekat predviđa i unapređenje istraživačkih kapaciteta UCG-a, njihovog finansiranja, komercijalizacije i povezivanja sa inovativnim potencijalom privrede, čemu će doprinijeti uspostavljanje Alumni katedre za istraživanje („Alumni Research Chair”) i sistema za dodjelu stipendija studentima doktorskih studija.

Na sastanku su sve partnerske ustanove predstavile realizovane aktivnosti i rezultate ostvarene od početka projekta, razmotrile trenutno stanje u projektu i dogovorile se oko budućih aktivnosti i obaveza.

Ispred Univerziteta Crne Gore na sastanku su učestvovali prorektorka za internacionalizaciju prof. dr Sanja Peković i dr Srna Sudar, rukovoditeljka Kancelarije za projekte. One su predstavile realizovane projektne aktivnosti Univerziteta Crne Gore, sa posebnim osvrtom na Alumni strategiju sa Akcionim planom za period od 2024. do 2029. godine, koja je polazna osnova za povezivanje univerziteta i alumnista i ostvarenje projektnih ciljeva, zatim na interaktivnu internet platformu alumni zajednice UCG-a, čiji je sastavni dio baza podataka i sistem za registraciju alumnista i koja ima svrhu da omogući i podstakne komunikaciju, povezivanje i saradnju sa alumnistima, kao i na Akcioni plan za saradnju Kancelarije za razvoj karijere i cjeloživotno učenje i Alumni asocijacije, koji će doprinijeti boljem povezivanju alumni zajednice, univerziteta i privrede i jačanju profesionalnih i ličnih vještina studenata. Istaknuto je i da je prilagođen pravni okvir u svrhu formalnog uključivanja alumni zajednice u obrazovni, istraživački i razvojni segment Univerziteta Crne Gore, da su definisani principi za formiranje alumni struktura, koje se odvija u skladu sa planom, kao i da je na svakom fakultetu imenovana osoba koja je nadležna za saradnju sa alumni zajednicom.

Učesnici sastanka su prisustvovali i svečanom događaju u okviru kojeg je Fakultet umjetnosti Univerziteta u Mitrovici organizovao izložbu alumnista, na kojem je iskorišćena prilika da se promovišu Alumni strategije četiri partnerske ustanove sa Zapadnog Balkana, kao i projekat u cjelini.

Internet stranica projekta AL4LIFE: www.al4life.ucg.ac.me

Internet platforma alumni zajednice UCG-a: www.alumni.ucg.ac.me

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.