ONEMED poziv za projekte
ONEMED poziv za projekte

"ONEMED" POZIV ZA PROJEKTE KAPITALIZACIJE

 

Nedavno objavljeni poziv ENI CBC Med programa (6. maj, 2020.) za finansiranje 11 miliona EUR vrijednih projektnih predloga kapitalizacije (i prenošenja), ima intenciju da podstakne prenos, upotrebu i integrisanje znanja i rezultata razvijenih u okviru različitih euro-mediteranskih inicijativa, uključujući ENPI/ENI CBC Med program, Unija za Mediteran i Interreg MED program. Tema kapitalizacije ovog poziva podrazumijeva inovativne procese koji će omogućiti prihvatanje i uključivanje rezultata različitih projekata i programa kroz identifikovane uspješne i efikasne prakse, obezbjeđujući njihovu promociju, širenje, replikaciju/prenošenje i uvođenje u javne politike. Zainteresovane organizacije takođe mogu razmotriti rezultate, znanje i iskustva iz drugih programa i inicijativa: Interreg programi u Mediteranu, WestMED i BlueMed, PRIMA, regionalna i bilateralna saradnja u okviru Evropskog instrumenta za susjedstvo, itd.

 

Aktivnosti poziva moraju biti usmjerene na društveno-ekonomsku regeneraciju u području Mediterana, za:

 ■   kreiranje poslova/radnih mjesta i otvaranje preduzeća;

 ■   prelazak na niskokarbonsku ekonomiju;

 ■   efikasno pružanje usluga socijalne zaštite;

 ■   podrška najugroženijim ljudima.

 

kroz 4 tematska cilja i 11 prioriteta, tj.:

 ■   razvoj biznisa i MSPa (start-up; ekonomski klasteri; održivi turizam);

 ■   transfer tehnologija i inovacija (komercijalizacija rezultata istraživanja; pristup MSP–a istraživanju i inovacijama);

 ■   socijalna uključenost i borba protiv siromaštva (profesionalizacija I osposobljavanje onih koji „Nisu dio obrazovanja, zapošljeni ili obučeni/Not in Education, Employment, or Training" -NEETS i žena; socijalna i solidarna ekonomija);

 ■   životna sredina i klimatske promjene (efikasnost korišćenja vodnih resursa; upravljanje otpadom; energetska efikasnost; integralno upravljanje obalnim područjem).

 

Grantovi: od 0,5 do 1 milion EUR (90% opravdanih troškova).

 

Pravo na učešće: javne i privatne organizacije/ustanove locirane na teritoriji sledećih 14 zemalja učesnica programa: Alžir*, Kipar, Egipat, Francuska, Grčka, Izrael, Italija, Jordan, Liban, Malta, Palestina, Portugal, Španija, Tunis. Partnerstva će biti sastavljena od najmanje 5 različitih zemalja koje ispunjavaju uslove, uključujući najmanje 1 mediteransku partnersku zemlju i jednu EU mediteransku državu.

 

Rok za prijavu: utorak, 28. Jul, 2020. (13:00, CET), isključivo putem onlajn obrasca za prijavu. Ovdje možete preuzeti aplikacioni paket.

 

 

Korisni linkovi:

 ■   ENI CBC MED websajt

 ■   ENI CBC MED aplikacioni paket

 

 

* Učešće Alžira je pod klauzulom o suspenziji. Pravna lica sa sjedištem na prihvatljivim teritorijama Alžira, mogu se prijaviti na ovaj poziv za podnošenje predloga projekata, ali sredstva programa mogu dobiti samo u slučaju da Alžir potpiše evropski Sporazum o finansiranju do roka za podnošenje prijava.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.