Četvrti poziv za prijavljivanje projekata u okviru programa IPA CBC Crna Gora - Albanija (2014-2020)
Četvrti poziv za prijavljivanje projekata u okviru programa <span class="CyrLatIgnore">IPA CBC</span> Crna Gora - Albanija (2014-2020)

Objavljen je 4. Poziv za prijavljivanje projekata u okviru prekograničnog programa IPA CBC Crna Gora - Albanija (2014-2020), sa rokom za dostavljanje prijava do 15. juna 2023. godine. Projekti treba da doprinesu jednom od ova dva specifična programska cilja:

  • Jačanje konkurentnosti turističkog sektora kroz ekonomsku valorizaciju kulturnog i prirodnog nasljeđa (trajanje projekta od 18 do 36 mjeseci, sa iznosom EU granta od 300.000 do 900.000 eura).
  • Promovisanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturološke inkluzije (trajanje projekta od 18 do 24 mjeseca, sa iznosom EU granta od 300.000 do 450.000 eura).

EU grant pokriva do 85% troškova projekta. Ukupan iznos EU granta koji je na raspolaganju za sve projekte u ovom Pozivu iznosi 2.809.690,24 eura.

Projektne aktivnosti u Crnoj Gori treba da se realizuju u jednoj ili više od sljedećih opština: Andrijevica, Berane, Plav, Gusinje, Petnjica, Rožaje, Danilovgrad, Podgorica, Zeta, Tuzi, Cetinje, Budva, Bar, Ulcinj. Ako je vodeća ustanova iz Crne Gore, u projektu mora učestvovati bar jedna partnerska ustanova iz Albanije i obratno. Pored vodeće ustanove, u projektu može učestvovati najviše 4 partnerskih ustanova.

U ovom Pozivu važe sljedeća ograničenja u vezi broja prijavljenih i izabranih projekata za jednu ustanovu:

  • Ustanova može da prijavi najviše 2 projekta u kojima je vodeća/koordinator.
  • Može da dobije grant samo za 1 projekat kao vodeća ustanova.
  • Kao partnerska ustanova može da učestvuje u prijavi najviše 2 projekta.
  • Kao partnerska ustanova može da dobije grant za najviše 1 projekat.

Ova ograničenja se odnose na UCG kao cjelinu. Nepoštovanje Pozivom propisanih ograničenja dovodi do eliminisanja svih projektnih prijava podnešenih od strane date ustanove.

Kompletan materijal i informacije u vezi ovog poziva se nalaze na ovom linku: 4th Call - IPA CBC MNE-ALB (2014-2020)Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.