Prvi poziv za prijavljivanje projekata u okviru programa IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2021.-2027.)
Prvi poziv za prijavljivanje projekata u okviru programa <span class="CyrLatIgnore">IPA</span> Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2021.-2027.)

Objavljen je 1. Poziv za prijavljivanje projekata u okviru programa IPA HrvatskaBosna i HercegovinaCrna Gora (programski period 2021.–2027.), sa rokom za dostavljanje prijava do 28. jula 2023. godine (do 15 časova).

Programska oblast u Crnoj Gori uključuje 12 opština: Podgorica, Ulcinj, Bar, Budva, Tivat, Kotor, Herceg Novi, Tuzi, Zeta, Cetinje, Danilovgrad, Nikšić.

Ukupan iznos EU granta koji je na raspolaganju u ovom Pozivu iznosi oko 41 milion eura. IPA EU grant iznosi makimum 85% od ukupnih troškova u projektu (a minimum 20%). Svaka partnerska organizacija mora obetbijediti najmanje 15% kofinansiranja svog dijela projektnog budžeta. Svakom partneru se mora dodijeliti budžet u iznosu od najmanje 10% od ukupnog budžeta projekta.

Legitimne kategorije troškova:

 • troškovi osoblja
 • kancelarijski i administrativni troškovi
 • troškovi prevoza i smještaja
 • troškovi eksterne ekspertize i usluga
 • troškovi opreme
 • troškovi za infrastrukturu i radove

Svaki partner će uključiti troškove osoblja u svoj budžet, odnosno obezbijediće da najmanje jedna osoba (interno osoblje) bude angažovana u projektu tokom čitavog perioda njegove realizacije.

U projektnoj prijavi je moguće uključiti troškove za pripremu prijave i za zatvaranje projekta (pod budžetskom kategorijom „troškovi eksterne ekspertize i usluga“):

 • do 8.000 eura za pripremu projektne prijave i njenu dalju doradu nakon što bude izabrana za finansiranje (procentualni udio EU za ovaj trošak će biti plaćen vodećem partneru nakon potpisivanja ugovora o grantu)
 • do 4.000 eura za pripremu i podnošenje završnog izvještaja i druge zahtjeve u vezi zatvaranja projekta (procentualni udio EU za ovaj trošak će biti plaćen vodećem partneru nakon odobrenja završnog izvještaja)

Projekat mora uključiti najmanje 2 partnera iz različitih programskih država, od kojih bar 1 mora biti iz Hrvatske. Veoma se ohrabruje podnošenje pojektnih predloga koji uključuju partnere iz sve 3 programske države, što bi se moglo valorizovati kroz dodjelu dodatnih bodova u procesu ocjenjivanja prijava. Maksimalan broj partnera je 6, uključujući i vodećeg partnera.

Ne postoji ograničenje broja prijavljenih projekata, ali postoji ograničenje broja projekata koji se mogu izabrati za finansiranje: jedna organizacija može biti izabrana u najviše 5 projekata, od kojih u najviše 2 kao vodeći partner i u najviše 3 kao partner.

Za Univerzitet Crne Gore navedeni limiti broja izabranih projekata se odnose na njegove pojedinačne organizacione jedinice.

Ovaj Poziv obuhvata 6 specifičnih ciljeva:

 

 • Specifični cilj 1.1 – Istraživanje i inovacije
 • Iznos granta po projektu (minimum – maksimum): 400.000 – 1.500.000 eura
 • Trajanje projekta (minimum – maksimum): 18 – 30 mjeseci

 

 • Specifični cilj 2.1 – Energetska efikasnost
 • Iznos granta po projektu (minimum – maksimum): 500.000 – 2.000.000 eura
 • Trajanje projekta (minimum – maksimum): 18 – 30 mjeseci

 

 • Specifični cilj 2.4 – Prilagođavanje klimatskim promjenama
 • Iznos granta po projektu (minimum – maksimum): 500.000 – 2.500.000 eura
 • Trajanje projekta (minimum – maksimum): 18 – 36 mjeseci

 

 • Specifični cilj 2.6 – Cirkularna ekonomija
 • Iznos granta po projektu (minimum – maksimum): 500.000 – 2.000.000 eura
 • Trajanje projekta (minimum – maksimum): 18 – 30 mjeseci

 

 • Specifični cilj 4.5 – Zdravstveni sistem
 • Iznos granta po projektu (minimum – maksimum): 400.000 – 2.000.000 eura
 • Trajanje projekta (minimum – maksimum): 18 – 30 mjeseci

 

 • Specifični cilj 4.6 – Turizam i kultura
 • Iznos granta po projektu (minimum – maksimum): 400.000 – 2.000.000 eura
 • Trajanje projekta (minimum – maksimum): 18 – 30 mjeseci

 

Projektna prijava mora naznačiti samo jedan od ovih specifičnih ciljeva (čak i u slučaju kada projektne aktivnosti također mogu potpasti pod više od jednog specifičnog cilja).

Pitanja u vezi ovog Poziva, na engleskom jeziku, možete slati elektronskom poštom na adresu js-hr-ba-me@mrrfeu.hr, najkasnije 10 dana prije isteka roka za dostavljanje projektnih prijava, jasno navodeći ovaj Poziv u nazivu poruke („Subject“). Pitanja i odgovori će biti objavljeni i redovno ažurirani na internet stranici programa (www.interreg-hr-ba-me.eu).

Više informacija i kompletna dokumentacija se mogu naći na ovom linku:

https://interreg-hr-ba-me.eu/documents/documents-for-applicants/

Informativne sesije će biti organizovane 17. maja u 9:30 u Podgorici (u hotelu Hilton) i 18. maja u 9:30 u Budvi (u hotelu Budva) - link za agendu događaja i za prijavu prisustva su dati ovdje (prijavljivanje je moguće do 15. maja u 12:00):Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.