2.300.000 EURA ZA SUFINANSIRANJE NACIONALNIH NAUČNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA
2.300.000 EURA ZA SUFINANSIRANJE NACIONALNIH NAUČNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja objavilo je Konkurs za sufinansiranje nacionalnih naučnoistraživačkih projekata, s rokom za dostavljanje projektnih prijava do 26. juna 2023. godine. Ukupni budžet opredijeljen za ovu namjenu iznosi 2.3 miliona eura.

Cilj Konkursa je jačanje kapaciteta istraživačkih timova u Crnoj Gori, kako bi se podsticala izvrsnost, čime bi se doprinijelo razvoju društva zasnovanog na znanju i konkurentnosti na međunarodnom nivou.

Na Konkurs se mogu prijaviti ustanove koje imaju licencu za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti izdatu od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore.

Projektna prijava sa propratnom dokumentacijom se dostavlja na crnogorskom i engleskom jeziku, a sve neophodne informacije možete preuzeti ovdje.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.