Međunarodna unija za telekomunikacije objavila rezultate Poziva za nominaciju mladih koji žele da postanu izaslanici Generation Connect Youth inicijative
Međunarodna unija za telekomunikacije objavila rezultate Poziva za nominaciju mladih koji žele da postanu izaslanici <span class="CyrLatIgnore">Generation Connect Youth</span> inicijative

Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) objavila je rezultate procesa selekcije za Poziv za nominaciju mladih koji žele da postanu izaslanici Generation Connect Youth inicijative za 2024. godinu. Generation Connect Youth Envoys (GCYE)  je “flagship” inicijativa ITU Strategije za mlade i zajednica vođena volonterima, koja je fokusirana na jačanje potencijala mladih u globalnim pitanjima vezanim za ICT. Cilj projekta je podrška i angažovanje mladih u ITU.

Od 634 primljene prijave iz šest regiona, uključujući 209 kandidata koje su nominovale države članice ITU, odabrana su 184 izaslanika za Generation Connect Youth inicijativu iz 64 zemlje. U dobi od 18 do 24 godine, izaslanici predstavljaju raznoliku reprezentaciju mladih iz cijelog svijeta:  

- Afrika: 75 izaslanika iz 25 zemalja 

- Amerika i Karibi: 26 izaslanika iz 10 zemalja

- Arapske države: 36 izaslanika iz 10 zemalja

- Azija i Pacifik: 21 izaslanik iz 7 zemalja

- Zajednica nezavisnih država: 8 izaslanika iz 4 zemlje

- Evropa: 18 izaslanika iz 8 zemalja 

Postignuta je smo skoro savršena ravnoteža polova među izaslanicima GCYE 2024 (49% žena i 51% muškaraca), sa značajnom zastupljenošću iz najnerazvijenijih zemalja, zemalja u razvoju bez izlaza na more i malih ostrvskih država u razvoju. Ova prekretnica je postignuta kroz aktivno učešće i saradnju država članica ITU koje su imale nezamjenjivu ulogu u identifikaciji kandidata za proces selekcije GCYE 2024. godine. 

Mladi izaslanici će imati priliku da razmijene iskustava i ideje o tome kako mladi mogu doprinijeti boljoj povezanosti i održivoj digitalnoj transformaciji.

Globalni samit za mlade 2024 kojem će domaćin biti vlada El Salvadora biće održan krajem 2024. godine.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.