Doktorska disertacija / Mihailo Micev / Elektrotehnički fakultet
Doktorska disertacija „Novi pristupi u identifikaciji i optimizaciji parametara glavnih komponenti sistema za regulaciju pobude sinhronih generatora“, kandidata MSc Mihaila Miceva, saradnika u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, kao i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

  1. Dr Vladan Vujičić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  2. Dr Dušan Stipanović, redovni profesor University of Illinois at Urbana-Champaign, Department of Industrial and Enterprise Systems Engineering, SAD,
  3. Dr Gojko Joksimović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  4. Dr Milovan Radulović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (komentor), i
  5. Dr Martin Ćalasan, docent Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (mentor)

stavlja se na uvid javnosti.

Primjerak doktorske disertacije, Izvještaj Komisije i Izvještaj Odbora za doktorske studije o provjeri predmetne doktorske disertacije putem softvera za utvrđivanje plagijata, nalaze se i mogu se pogledati u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci. Eventualne primjedbe se dostavljaju Vijeću Elektrotehničkog fakulteta, u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.