Doktorska disertacija / Mihailo Micev / Elektrotehnički fakultet
UNIVERZITET CRNE  GORE 

Elektrotehnički fakultet - Podgorica 

O  B  A  V  J  E  Š  T  A  V  A

javnost da će MSc Mihailo Micev, saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Novi pristupi u identifikaciji i optimizaciji parametara glavnih komponenti sistema za regulaciju pobude sinhronih generatora“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr Vladan Vujičić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, predsjednik;
  2. Dr Dušan Stipanović, redovni profesor University of Illinois at Urbana -Champaign, Department of Industrial and Enterprise Systems Engineering, SAD, član;
  3. Dr Gojko Joksimović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član;
  4. Dr Milovan Radulović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, komentor i
  5. Dr Martin Ćalasan, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,

Odbrana će se održati dana 18. 03. 2024. godine u 11.00 sati, u u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.