Odbrana polaznih istraživanja/ mr Milice Filipović/ Biotehnički fakultet
Odbrana polaznih istraživanja doktoranda mr Milice Filipović  pod nazivom „ Proučavanje intenziteta erozije zemljišta i oticaja primjenom modela Global IntErO u slivovima gornjeg toka rijeke Tare i Primorja Crne Gore“ održaće se u srijedu, 15. maja 2024. godine u 13.00 h, u sali CIS-a (na prizemlju), zgrada Rektorata Univerziteta Crne Gore (ulica Cetinjski put 2, Podgorica).

Komisiju za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata čine:

Doc. dr Milić Čurović, dipl.ing.šumarstva, docent Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: šumarstvo) - predsjednik;

Prof. dr Velibor Spalević, dipl.inž.polj., vanredni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: Meloracije zemljišta) - mentor;

Prof. dr Slobodan Marković, geograf, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (naučna oblast: fizička geografija) - član;

Prof. dr Božo Krstajić, dipl.el.ing., redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: elektrotehnika) - član;

Prof. dr Aleksandar Radović, dipl.inž.polj., vanredni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu, Univerziteta u Nišu (naučna oblast: voćarstvo i vinogradarstvo) - član.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.