Raspisani izbori za člana Skupštine SPUCG na Ekonomskom i fakultetu UCG
Raspisani izbori za člana Skupštine SPUCG na Ekonomskom i fakultetu UCG

Podgorica, 06. novembar 2023.

Broj: 01 – 394

PREDMET: Odluka o raspisivanju izbora za članove Skupštine Studentskog parlamenta UCG na Ekonomskom fakultetu UCG, za mandatni period 2022 – 2024.

Na osnovu člana 10 Statuta Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore i članova 13, 14 i 30 Pravilnika o organizaciji izbora za članove Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, predsjednika i članove studentskih vijeća na univerzitetskim jedinicama donosim sljedeću

 O D L U K U

 1. Raspisuju se izbori za članove Skupštine Studentskog parlamenta UCG na Ekonomskom fakultetu UCG za mandatni period 2022-2024.
 2. Rok za dostavljanje kandidatura je 7 (sedam) dana. Krajnji rok za predaju kandidatura je srijeda, 15. novembar 2023. godine.
 3. Kandidature se podnose Univerzitetskoj izbornoj komisiji (UIK) sa naznakom – Kandidatura za izbore za člana Skupštine Studentskog parlamenta UCG za mandatni period 2022-2024. Kandidature se dostavljaju u kancelariji Studentskog parlamenta UCG svakog dana od 10 do 15 sati, a najkasnije do srijede, 15. novembra 2023. do 15 sati.
 4. Neblagovremene prijave, Univerzitetska izborna komsija (UIK) neće uzeti u razmatranje.
 5. Dokumentacija koja se dostavlja uz kandidaturu propisana je članom 30 Pravilnika o organizaciji izbora za članove Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, predsjednika i članove studentskih vijeća na univerzitetskim jedinicama.
 6. Obrazac za kandidaturu se preuzima u kancelariji Studentskog parlamenta UCG, ul. Cetinjska br. 2, zgrada Rektorata UCG, Podgorica.
 7. UIK utvrđuje konačnu listu kandidata i objavljuje je na oglasnim tablama univerzitetskih jedinica.
 8. UIK donosi odluku o terminu održavanja izbora iz stava I ove odluke. Izbori moraju da budu održani najranije 15, a najkasnije 30 dana od dana raspisivanja.
 9. Za sprovođenje postupka izbora iz stava I ove odluke, zadužena je Univerzitetska izborna komisija (UIK) formirana Odlukom SPUCG br. 01-329/1 od 26.09.2022. godine.
 10. Konačne rezultate izbora utvrđuje UIK i na oglasnoj tabli univerzitetskih jedinica objavljuje imena izabranih studenata povjerenika Ekonomskog fakulteta UCG, odnosno članova Skupštine SPUCG za mandatni period 2022-2024.
 11. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na zvaničnom sajtu Studentskog parlamenta UCG i oglasnoj tabli Ekonomskog fakulteta UCG.

Predsjednik Studentskog parlamenta UCG

Andrej VukčevićNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.