Elektrotehnički fakultet, 28.12.2017

Rezultati nakon popravnih kolokvijumaU prilogu su rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta LabView-Tehnološki procesi.

Radovi se mogu pogledati u utorak 09.01.2018. u kabinetu predmetnog nastavnika od 11 do 12 časova.

Studentima koji su ostvarili na predispitnim obavezama: ukupno 5 bodova  na praktičnom dijelu i preko 50% na oba teorijska dijela,  predložen je broj bodova na završnom ispit i na osnovu toga ocjena. Studenti koji nijesu zadovoljni predlogom ocjene mogu u terminima  završnog ispita nastaviti uobičajenu proceduru do formiraja predloga konačne ocjene.

Dokumenti