Biotehnički fakultet, 14.03.2019

I KolokvijumRezultati I kolokvijuma održanog 14.03.2019.

Prezime i ime

Broj bodova (maksimum 20,0)

Knežević Dejan

6,0

Roganović Kristina

9,0

Zvizdić Jovana

18,0

Kostić Anđela

17,0

Radunović Miloš

16,7

Aprcović Dragica

5,5

Kastratović Andrea

6,0

Ostojić Dijana

7,3

Marković Nikoleta

14,0

Đukanović Mitar

18,5

Rajković Jelena

5,3

Popović Vojislav

10,0

Vukašinović Nemanja

5,6

Bošković Radovan

14,9

Vukčević Dušan

2,9

Pejaković Stefan

11,6

Bulatović Darko

8,1

Obradović Radmila

11,8

Bulatović Anđela

7,5

Matović Uroš

17,0

Cimbaljević Slavica

16,0

Turčinović Milo

15,8

Dulović Dragoljub

5,8

Mitrić Kristina

12,0

Janjušević Nikola

5,8

Backović Milica 9,0
Malović Milijana 12,3
Paunović Stefan 8,5
Đeljošević Tanja 8,8
Vuković Angelina 8,2
Bubanja Vojislav 12,0
Vlaović Aleksandra 15,4