Biotehnički fakultet, 25.04.2019

Termin održavanja drugog kolokvijuma 

Drugi kolokvijum iz predmeta "Menadžment u biljnoj proizvodnji", održaće se 16.05.2019.godine sa početkom u 11 časova, sala A4.

 

Popravni drugog kolokvijuma održaće se 23.05.2019. godine sa početkom u 11 časova, sala A4.

 

 

Sa predmeta

Broj posjeta : 172