Biotehnički fakultet, 04.08.2019

Nova objava - 04.08.2019 12:04Obavjestavaju se studenti da mogu doci da predaju domace zadatke i  prezentuju seminarski rad 1. septembra u 14h. Predlozi termina za zavrsni ispit su: 4. septembar: kolokvijumi 1 i 2 u 12h, usmeni zavrsni ispit 6. septembar u 9h i 9. septembar -kolokvijumi 1 i 2 u 8h i 10. septembar zavrsni usmeni ispit u 8h.

Predmetni nastavnik 

Broj posjeta : 272