Biotehnički fakultet, 20.10.2019

Nova objava - 20.10.2019 16:28Prema dogovoru sa studentima, predavanja i vježbe će se održavati srijedom od 9h do 12.30h u kabinetu predmetnog nastavnika. Redovne konsultacije će se održavati četvrtkom od 9h-11h u kabinetu predmetnog nastavnika.

Predmetni nastavnik

 

 

 
 

 

Broj posjeta : 138