Biotehnički fakultet

Termin testa
Test iz Hemije-organski dio održaće se 30.12.2020.godine, sa početkom u 10h (laboratorija za Organsku hemiju).

Broj posjeta : 154