Biotehnički fakultet, 15.12.2019

Termin testaTermin testa iz Hemije održaće su u utorak, 17.12.2019. i srijedu, 18.12.2019. (Laboratorija za organsku hemiju), u sljedećim terminima:

Utorak, 17.12.2019.:

13:00h - grupa IV i studenti ponovci

Srijeda, 18.12.2019.: 

13:00h - grupe II i III

14:45h - grupa I i studenti ponovci

Broj posjeta : 268