Biotehnički fakultet, 22.12.2019

Nadoknada i ovjera vježbiNadoknada i ovjera vježbi iz Hemije (organski dio) održaće su u utorak, 24.12.2019. godine (Laboratorija za Organsku hemiju) u sljedećim terminima:

13:00h - I, II i IV grupa

14:30 - III grupa

Broj posjeta : 177