Biotehnički fakultet

Zavrsni ispit
U cilju poštovanja epidemioloških mjera završni ispit 20. 01. će biti organizovan

u dvije grupe u sali 207 zgrade Tehničkih fakulteta.

Prva grupa - svi studenti animalne prizvodnje i studenti biljne proizvodnje sa indeksom 1-20, početak rada u 8 sati.

Druga grupa - svi ostali studenti biljne proizvodnje, početak rada u 10 sati.

Broj posjeta : 204