Biotehnički fakultet

Rezultati i usmeni
U prilogu je bodovno stanje poslije popravnog završnog ispita.

Usmeni dio ispita će biti u srijedu 10. 02.  u 12 sati u sali 012 zgrade Tehničkih fakulteta.

Pravo na usmeni dio ispita imaju svi studenti koji imaju između 45 - 49 poena.

Pravo na usmeni dio ispita  imaju i studenti sa  prelaznom ocjenom kojima za veću ocjenu nedostaje najviše dva poena.

Dokumenti

Broj posjeta : 231