Biotehnički fakultet, 26.11.2020

PredavanjaPredavanja 27. 11. će biti organizovana online preko moodle platforme

sa početkom u 11h.

Broj posjeta : 70