Biotehnički fakultet

PROMJENA TERMINA POPRAVNOG KOLOKVIJUMA (SAT UNAZAD)
Zbog problema sa salom, kolkvijumi se pomjeraju za sat unazad. 

Prva grupa: 13:00-14:00

Druga Grupa: 14:15-15:15.

U okviru oba kolokvijuma radice se po 3 zadatka (izostavljamo 2. zadatak na prvom kolokvijumu).

Broj posjeta : 120