Biotehnički fakultet

rezultati popravnog kolokvijuma
Molim vas pazljivo provjerite bodove i pišite ako nešto nije u redu.

Konačan broj bodova do popravnog kolokvijuma je pomnožem faktorom 90/62.

Napominjem da se popravni kolokvijum nije skalirao pa konačni neskalirani rezultati u nekim slučajevima izgledaju neobično. 

Rezultati testa za E će stići kasnije.

Dokumenti

Broj posjeta : 189